Liivaga joonistamine

Ruumilise mõtlemise arenemine väikesel lapsel mängib väga olulist rolli maailma mõistmisel ning sellele järgneval koolieelsel haridusel. Seepärast, arendades ruumilise orientatsiooni oskusi, peaks seda tegema lihtsamate piltide abil pinna peal. Suurepärane võimalus selle oskuse arendamiseks on värvilise liivaga joonistamine. Liivatehnikat kasutades õpib laps orienteeruma paberilehe tasapinnal, värvides joonistusel valitud värviga vajalikud elemendid. Tänu kleepuvale šabloonile on seda lihtsam teha ning isegi väike laps on võimeline liivatehnikat kasutama.

Kujutlusvõime mängib igaühel tema elus väga suurt rolli. See on võime luua inimteadvuses tegelikkusest saadud muljete ümbertöötamise alusel uusi meelelisi või mõttelisi kujutusi. Uute kogemuste õppimise protsessis õpib laps neid omavahel kombineerima, luues enda jaoks midagi uut. Varasemate muljete ja kogemuste põhjal leiutab ta uusi maailmu ja kujutluspilte. Nagu teisi vaimseid oskusi, saab ja tuleb ka kujutlusvõimet ja fantaasiat arendada.

Hea võimalus lapse kujutlusvõime avardamiseks on loometegevus. Lapsega koos joonistamist, modelleerimist ja projekteerimist harjutades aitavad vanemad lapsel arendada kujutlusvõimet, mis paneb tema tuleviku saavutustele aluse.Väga hea võimalus fantaasia ja kujutlusvõime arendamiseks on värvilise liivaga joonistamine. Eredate piltide loomine värvilisest liivast aitab lapsel luua midagi uut. Suur liiva värvipalettide valik laiendab sellise loovuse võimalusi.

Visadus ja tähelepanu on omadused, mis on omavahel tihedalt seotud. Seetõttu sõltub nende omaduste areng sellest, kuidas laps suudab keskenduda konkreetsele objektile. Visadus on eelkõige lapsel oskus viia teod lõpuni, mis on kindlasti kasulik omadus ka lapse edaspidises elus.
Hea võimalus visaduse arendamiseks on koos lapsega värvitud liivaga joonistamine. Suur šabloonide kogus erinevate tegelaskujudega ei anna lapsel tunda igavust, pakkudes iga kord uusi võimalusi kujutlusvõimele ja loovusele. Tegeledes loominguga vaid paar minutit päevas, areneb lapsel samal ajal mitmeid olulisi ja kasulikke oskusi, mida tuleb rajada juba varases lapsepõlves.

Kohe pärast sündimist on lapsel ainult tahtmatu tähelepanu, mis reageerib tugevatele ärritajatele: ere valgus, kõva müra jne. Last meelitavad ligi ka liikuvad esemed, samuti järsk muutus keskkonnas (nt valguse sisse lülitamine pimedas ruumis). Tähelepanu areng on väga tugevalt seotud lapse tulevikus laienevate huvidega. Koolieelses eas areneb võime pidevalt säilitada tähelepanu mis tahes konkreetse objekti vastu või piisavalt pika aja vältel millegagi tegeledes. Sel ajal on väga oluline aidata lapsel arendada tähelepanuvõimet, mis on tähtis kooliks ettevalmistamisel.

Joonistamine värvitud liivaga suudab oluliselt arendada lapse võimet, mis võimaldab tal pika aja jooksul hoida tähelepanu värvilise pildi loomise protsessi jooksul. Lisaks nõuab see hoolt ja kannatust, mis omakorda soodustab enesekontrolli ja tähelepanu paranemist. Keskendudes värvilise liivaga joonistamisprotsessile, saab laps pikalt tegeleda ühe asjaga, mis on kindlasti väga oluline tema edaspidises elus.

Mälu on antud inimesele alates sündimisest, kuid seda tuleb arendada kogu elu jooksul. Seetõttu on väga oluline pöörata piisavalt tähelepanu lapse mälu treenimiseks, erinevaid pilte kõrvutades juba varasest lapsepõlvest. Sellest, kuidas laps areneb, sõltub tema võime õppida nooruses ja täiskasvanuna. Sündimisest alates tajub inimene ümbritseva maailma erinevaid tahke ning õpib neid rakendama elus. Loometegevus on üks kõige olulisemaid aspekte mälu kujunemisel ja arengul, just visuaalne mälu mängib olulist rolli. Joonistamine värvilise liivaga aitab mitte ainult visuaalse mälu arengule, vaid ka taktikalisele ja motoormälule.

Värvitud liiva kasutamine lapse loometegevuses ainult paar minutit päevas võib oluliselt parandada tema visuaalset mälu. Liiva pilte nähes õpib laps mitte ainult meeles pidama tegelaskujusid vaid ka värve, mida ühes või teises pildi elemendis kasutatakse. Pilti ise värvides saab laps värvid selgeks väga kiiresti. Ning taktilised aistingud suurendavad mängu mõju.

Harjutused peenmotoorika arengule on väga oluline protsess lapse kasvatuses ja sellele tuleks vanematel pöörata tähelepanu juba lapse varases eas. Aju piirkonnad, mis vastutavad peenmotoorika ja kõne eest, on teineteisele väga lähedal. Seetõttu, arendades lapsel sõrmede motoorseid oskusi, arenevad samal ajal ka kõne eest vastutavad ajupiirkondade funktsioonid. Sellele arengule aitab kaasa mängimine erinevate väikeste esemetega, näiteks värvilise liivaga joonistamisel. Värviline liiv mitte ainult ei aita lapsel tunda paremini oma sõrmi, vaid ka parandab oluliselt kompimistaju ja üldist koordinatsiooni.
Peenmotoorika areng värvilise liiva abil on põnev loominguline protsess ja õpetajate ülesanne on vanemaid teavitada nende mängude tähtsusest.

Loominguliste võimete arendamine varases eas on lapsele väga oluline ja seda saab võimaldada värvilise liivaga joonistamise abil. Töötades erinevate värvitoonidega, õpib laps eristama värve, vastu võtma otsuseid ja areneb maitsemeelsus. Loovus on mõiste, mis hõlmab endas järgmisi komponente:

• teadmistejanu
• vaimset erksust
• võimalust õppida uusi asju
• oskust tavalises näha mittestandardseid asju
• püüdlemist avastustele

Kõikide nende omaduste harjutamine aitab last kindlasti tema tulevases elus. Joonistamine värvilise liivaga arendab suurepäraselt selliseid omadusi nagu mittestandardne mõtlemine ja võime õppida uusi pilte ja loovust.30 aprill / 2021

© All Right Reserved. Sand Art OÜ
e-mail us: info@sandart.ee
Made on
Tilda